Ambulanstransport

Ambulanstransport

Rescue Ilse Sanne bemannades med frivilliga sjöräddare tillsammans med två ambulanssjuksköterskor från ambulans 3 13-9620 efter att SOS skickat ett larm angående ambulanstransport.

Efter uppstart påbörjades skyndsamt färden till angiven position, där ambulanssjuksköterskor gav ett första omhändertagande i väntan på ambulanshelikopter, för transport av patienten till sjukhus för vidare vård.

Efter överlämnandet till ambulanshelikopter återgick Rescue Ilse Sanne med besättning och ambulanssjuksköterskor till hemmahamn där bunkring och återställning vidtogs och ambulansen återgick till deras station.

Ditt namn/era namn skrivs ut här