Ambulanstransport

Sökarna påkallade vår uppmärksamhet med ett larm om att assistera ambulansen med en transport.

Både Rescue Ilse Sanne och Rescue Yvonne Bratt bemannades, då misstanke förelåg om svårigheter att landsätta ambulanssjuksköterskor från Rescue Ilse Sanne.  Rescue Yvonne Bratt avgick omgående för att utforska en lämplig plats för landstigning av ambulanssjuksköterskor. Efter att även ambulanssjuksköterskor anlänt avgick även Rescue Ilse Sanne till angiven position.

Under framkörning lämnar Rescue Yvonne Bratt information att det finns en möjlig landstigning på en brygga. Vid ankomst till destinationen kan Rescue Ilse Sanne lägga till vid bryggan och ambulanssjuksköterskor landstiger och gör ett första omhändertagande. Därefter lastas patienten ombord och avfärd påbörjas till hemmahamn, där patienten transporteras vidare med vägambulans för vidare vård.

Uppdraget utfördes med ett gott samarbete mellan våra enheter och ambulansen.

 

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här