Ambulanstransport

SOS skickade ett larm till jourhavande besättning, med en begäran om att assistera ambulansen med en patienttransport.

Rescue Ilse Sanne bemannades och klargjordes för avfärd och efter att ambulanssjuksköterskor från @ambulansenornskoldsvik anlänt, avgick Rescue Ilse Sanne mot angiven destination i Höga kusten området.

Vid ankomst utfördes ett första omhändertagande innan patienten togs ombord och återfärden påbörjades i den mörka kvällen till hemmahamn, för vidare transport av patienten med vägambulans till sjukhus för vård.

Rescue Ilse Sanne iordningställdes inför nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här