Ambulanstransport

Ambulanstransport.

Lördag morgon larmade sökarna med en begäran från SOS Larm om att assistera med en ambulanstransport inom Höga kustens skärgård.

Jourbesättningen bemannade snabbt Rescue Ilse Sanne och hon klargjordes för avfärd i väntan på ambulanssjuksköterskor som skulle medfölja till patienten. Skyndsamt påbörjades färden till angiven position där patienten togs ombord och adekvat behandling påbörjades samtidigt som återfärden startade. Vid återkomst till station, förflyttades patienten till vägambulans för vidare färd till sjukhus och vidare vård.

Uppdraget genomfördes i mycket god samverkan mellan besättning och ambulanssjuksköterskor.

Ditt namn/era namn skrivs ut här