Ambulanstransport

Ambulanstransport.

SOS larmar med ett prio 1 larm. Fyra frivilliga sjöräddare bemannar Rescue Ilse Sanne och inväntar ambulanssjuksköterskor innan avfärd. Vid framkomst till destinationen görs ett första omhändertagande och därefter lastas patienten ombord och återfärd till stationen påbörjas, där patienten lastas över till ambulans för vidare transport till sjukhus.

Rescue Ilse Sanne återställdes inför kommande larm.

#Högakusten #Ambulans #Frivilliga # Ambulanssjuksköterskor #SSRS #Rescueilsesanne

Ditt namn/era namn skrivs ut här