Ambulanstransport Prio 1

På måndagskvällen larmade Sjö- och flygräddningscentralen om en ambulanstransport prio 1 från Ulvön. Rescue Örnsköldsvik bemmandes med frivilliga sjöräddare och lämnade kajen i Örnsköldsvik några minuter senare.

Samtidigt kallades Kustbevakningens båt 408 ut på samma larm. De fick i uppgift att hämta ambulanspersonal i Köpmanholmen för transport till Ulvön samtidigt som Rescue Örnsköldsvik fortsatte direkt mot patienten på Ulvön.

Rescue Örnsköldsvik körde sedan ambulanspersonalen tillbaka till Köpmanholmen innan färd hem mot Örnsköldsvik.

Ditt namn/era namn skrivs ut här