Mayday anrop

Larm från JRCC 15:51. Angående en finsk motorbåt som ropat mayday med motorhaveri 14nm öster om Skagsudde. Efter anropet tappar JRCC kontakten med haveristen på både Vhf och telefon. Efter att vi kommit ungefär halvvägs så avbryts uppdraget, för att haveristen uppgett att han kan gå för egen maskin gå 6 knop i riktning mot Finland och uppdraget överlåts till finsksjöräddning.

Ditt namn/era namn skrivs ut här