Sjöambulans

Sjöambulans.

Tisdag fm inkom ett prio 1 sjöambulanslarm från SOS. Efter att fyra frivilliga besättningsmedlemmar och två ambulanssjuksköterskor anlänt påbörjades en skyndsam färd till angiven destination i Höga kustens skärgård. Vid ankomst landsteg ambulanspersonalen och begav sig till patienten för adekvat vård. Patienten kvarstannade i sitt hem och Rescue Ilse Sanne påbörjade färden till hemmahamn.

(Ambulanssjuksköterska Sandra har lämnat sitt medgivande till att publicera foto.)

#SSRS #Ambulans #Frivilliga #Högakusten #Rescueilsesanne #RSÖrnsköldsvik #Skärgård #Sjöräddningssällskapet   

Ditt namn/era namn skrivs ut här