Våra företagsvänner

Ett varmt tack för er gåva! Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som inte får några statliga- eller kommunala bidrag. Vår verksamhet drivs av medlemsavgifter, gåvor, testamenten samt av oavlönade insatser från våra 2400 sjöräddare. Oavsett storlek på gåvan hjälper det oss att rädda liv.

RS Örnsköldsvik vill tacka följande:

Vill även ni stödja RS Örnsköldsvik?

Som vänföretag kan ni stötta oss i vårt arbete att rädda liv till sjöss och samtidigt visa för era kunder om ert engagemang. Er gåva kommer att användas till att vi kan utrusta och utbilda våra frivilliga sjöräddare, samt underhålla och bunkra våra båtar. Samtidigt som ni möjliggör vår verksamhet värnar ni också om trygghet till sjöss för alla som färdas på våra hav och sjöar. 

Finner ni det intressant att stödja vår verksamhet vid RS Örnsköldsvik, kontakta Peo Sjögren för ytterliggare information om möjliga sätt att stödja vår verksamhet.

Peo nås på: per-olof.sjogren@frivillig.ssrs.se

Eller via telefon på 070 - 246 69 80.

Ni kan även skicka e-post till vår stationsadress: rs.ornskoldsvik@ssrs.se

Ditt namn/era namn skrivs ut här