Tappad propeller

Via medlemscentralen inkommer ett larm om en båt som tappat sin propeller. Rescue Carmen Wallenius lämnar Luleå och åker mot haveristen utanför Jämtön. Haveristen har tappat sin propeller i samband med angöring av en brygga. Vi bogserar hem haveristen till hemmahamn där de sedan plockar upp båten för byte av propeller

Ditt namn/era namn skrivs ut här