Sök efter sjunkande mindre båt

Rescue Sparbanken Nord sökte tillsammans med en enhet från Räddningstjänsten, bestående av brandmän och ambulanspersonal, efter något som observerats från en ö i Piteå skärgård.

Efter att ha sökt av området under en dryg timme utan att något fynd gjorts avbröts insatsen.

Föremålet var fotograferat, men det går inte att närmare uttyda med säkerhet vad det kan ha varit.

Ditt namn/era namn skrivs ut här