Batteribooster är bra!

Medlem med start problem på sin båt kontaktade veckans jourskeppare och behövde hjälp med att komma in till säker hamn eftersom han inte får igång sin motor.

Rescue Ulla Karin bemannades och lämnade mot haveristen som ligger  strax söder om Norreborg på Ven. Vi fann haveristen ankrad 30 meter från land. Med hjälp av vår batteribooster startade hans maskin och han kunde ta sig tillbaka till hemmahamn för egen maskin. Vi återgick till Råå hamn och återställde för kommande uppdrag.

Alla uppdrag som vi går ut på för att hjälpa en haverist behöver inte ta så lång tid och med hjälp av vår batterbooster kunde båtägarens problem snabbt åtgärdas. De frivilliga sjöräddarna var tillbaka på sina respektive arbetsplatser efter 45 minuter. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här