Bränslebrist

En medlem ringer och anmäler bränslebrist utanför Ven. Vi går med Rescue Ulla-Karin och tar med diesel i dunkar. Bistår med bunkring och efter luftning startar maskinen igen varefter färden kan fortsätta. Vi önskar det trevliga paret en fortsatt fin tur och återvänder till stationen på Råå.

Ditt namn/era namn skrivs ut här