Motorhaveri vid färjeleden mellan Helsingborg och Helsingör

Medlem ringer jourskepparen och berättar att drivremmen gått sönder och att det börjat läcka olja ifrån motorerna på hans 9 meters Bayliner. Han driver mitt i Öresunds farled väldigt nära färjeleden mellan Helsingborg och Helsingör. Den frivilliga besättningen kallas ut och vi avgår med Rescue UllaBrita Andersson ifrån stationen. Då Öresund är livligt trafikerat så sätter vi fart mot haveristen samtidigt som vi har telefonkontakt för att vara säkra på att inga större fartyg närmar sig. Väl framme så kopplar vi bogsertampen och drar båten till hemmahamnen som är Norra Hamnen i Helsingborg. Efter lite manövererande så lägger vi båten på sin kajplats. Allt väl och båt och och frivillig besättning återgår stationen och är redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här