Ett annorlunda uppdrag

Fredag eftermiddag går larmet hos jourbesättningen vid RS Råå.

Sjö- och flygräddningscentralen behöver hjälp att lokalisera en ca 250 m lång förtöjningstross som tappats i farleden utanför Helsingborg vid boj M7.

Efter ett längre resultatlöst sök tillsammans med Kustbevakningens KBV 001 och KBV 416 kan vi åtevända till hemmahamnen på Råå.

Ditt namn/era namn skrivs ut här