Fartyg på grund

Vi får larm från Sjö- och flygräddningscentralen JRCC angående ett handelsfartyg som har gått på grund vid Hittarpsrevet. Vi beger oss till platsen med 5 personer ombord. Rescue Ulla Brita Andersson är först på plats vid haveristen. Vi kontrollerar om vi kan se eller lukta om något utsläpp av farligt ämne skett. Vi finner inget. Rescue Ulla-Karin kommer fram och hjälper till i sökandet runt haveristen efter olja mm. Kustbevakningen har personal på land som vi hämtar upp i Domstens hamn och kör dessa till deras egen enhet KBV 048. KBV bordar haveristen. Efter det ligger vi stand by, för att eventuellt assistera om det skulle föreligga behov för detta. Vi fick sedan i uppgift att transportera KBVs personal samt personal från haveristen till Domstens hamn. Efter detta återgår vi stationen och återställer.

Ditt namn/era namn skrivs ut här