Fiskebåt svarar ej på anrop

02:39 går sökaren igång och jourskepparen ringer Sjö- ovh flygräddningscentralen, JRCC. En fiskebåt kör på fel sida i separationen och svarar ej på anrop. Under samtalets gång svarar plötsligt fiskebåten på vhf och det visar sig att samtliga varit i maskinrummet för att lösa ett problem. Då läget är under kontroll kan besättningen på Rescue Ulla-Karin återgå till sin nattsömn och lämnar aldrig kaj denna gång.

Ditt namn/era namn skrivs ut här