Kitesurfare med problem

15:07 idag går personsökarna hos jourbesättningen vid RS Råå. En kitesurfare har problem utanför Pålsjö norr om Helsingborg.
Rescue Ulla Brita Andersson görs klar för avgång men larmet återkallas innan vi hinner kasta loss.

Kitesurfaren har lyckats ta sig iland för egen maskin. Allt väl!

Ditt namn/era namn skrivs ut här