Larm om kollision.

Larm om motorbåt som i hög fart kört på ett grund. Vi är snabbt på plats. Tillsammans med räddningstjänstens båt inleder vi ett sök från Kyrkbacken och norrut. Sar helikopter kommer efter ca 15 min och deltar i söket. Även resurser på land söker via stranden. Efter någon timme får vi information om att personerna befinner i land och att de mår bra. Vi avbryter söker och återgår till hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här