Saknad kitesurfare

Dagens besättning, två säljare och en ambulanssjuksköterska, släpper sina dagliga göromål när JRCC (sjö- och flygräddningscentralen) larmar sjöräddarna via deras sökare.

Ett kitesegel utan tillhörande bräda eller kitesurfare har siktats på strandkanten strax söder om Råå.

Besättningen rycker ut med Rescue Ulla-Karin och Rescuerunner Lillie.

Hård vind på runt 20 m/s och höga vågor gjorde eftersöket särskilt besvärligt. Därför blev besättningen extra glada när Sjöfartsverkets räddningshelikopter, Lifeguard 003 dök upp för att hjälpa till. Vid en närmre undersökning av seglet fann man ett telefonnummer. Vid påringning kunde det bekräftas att ingen person var i fara och att det fanns en naturlig anledning till att seglet låg där det låg.

Där ser man hur viktigt och resursbesparande det kan vara att märka sina saker med namn och telefonnummer.

Ditt namn/era namn skrivs ut här