Segelbåt driver mot land

Larm om mindre segelbåt norr om Helsingborg som har problem med segelsättning och fått motorhaveri. Driver mot land i frisk NV vind. Rescue Ulla Brita Andersson med 4 mans besättning går skyndsamt mot positionen. På väg är också KBV 416 som når fram strax efter. Segelbåten har grundstött och ligger nära land. KBV 416 går in och drar ut segelbåten på större vattendjup varvid Rescue Ulla Brita Andersson tar över bogseringen till Norra hamnen i Helsingborg. Ingen vatteninträngning kan konstateras. 2 seglare var glada att få fast mark under fötterna. Tack till besättningen på KBV 416 för gott samarbete. Även Rescue Ulla-Karin deltog i insatsen som backup.

Ditt namn/era namn skrivs ut här