Sjöräddningslarm i den kraftiga vinden

47 fots segelbåt med motorhaveri har ankrat norr om Landskrona. Kraftig sydvästlig vind med byar på 16-20 m/s. RS Råå och RS Barsebäck får kontakt med haveristen samtidigt. RS Barsebäck påbörjar bogsering och RS Råå tar över inne i Landskrona och drar haveristen till brygga. Tidvis våghöjd på 4 meter. Uppdraget slutade väl och samarbetet mellan våra enheter var exemplariskt. Åter Råå och fira tredje advent.

Ditt namn/era namn skrivs ut här