Sjunkande båt

20.44 går personsökarna hos jourbesättningen vid RS Råå. Sjunkande båt med 4 personer i vattnet. Akut läge innebar full fart med Rescue Ulla Brita Andersson. Under framkörning får vi info om att lotsbåt Pilot 211 och bogserbåt Switzer Geo påbörjat sök och även påträffat personer i vattnet. Vi ansluter och fortsätter sök efter ytterligare en person. Personen påträffas då han simmat iland och sitter på hamnpiren. Personerna förs med ambulans till sjukhus kraftigt nerkylda. Uppdraget avslutas med att vi är behjälpliga med att ta hand om den havererade båten. Vår besättning tackar alla inblandade för ett gott samarbete som denna gång slutade väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här