Vattenskotrar med problem

Larm från sjö- och flygräddningscentralen JRCC om 6 st vattenskotrar som har problem i den grova sjön. Vi avgår med Rescue 12-37 och Rescuerunner Lillie. 1 skoter havererar utanför Råå Hamn. Föraren räddas upp på hamnpiren. Övriga räknas in i hamnarna runt Helsingborg. Allt avlöper väl förutom en havrerad vattenskoter.

Ditt namn/era namn skrivs ut här