Visslande ljud

Under pågående månadsmöte på stationen går larmet. En person på land hör ett visslande ljud från vattnet. Vi avgår med Rescue Ulla-Brita och Rescuerunner Lillie och påbörjar ett sök ihop med Lotsen. Söket pågår under ca 40 min utan att någon av enheterna observerar något som kan förklara ljudet som hörts. Vi återgår sedan till stationen redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här