Övning Tumlaren

Klockan 09:00 gick övningslarmet ut över VHF. "Sweden Rescue söker sjöräddningsenheter vid Kullen".

RS Råå tillsammans med sjöräddningsstationerna RS Höganäs, RS Torekov och våra kollegor från DSRS Helsingör deltog vi i storövningen "Tumlaren" som utspelade sig utanför Kullen igår tisdag. Flera myndigheter samverkade i denna övning och tillsammans med Kustbevakningen, Polis, Räddningstjänsten, Sjöfartsverket och ambulanssjukvårdens SITS styrka hade vi till uppgift att söka efter försvunna personer i havet och på land längs med Kullen. 

Scenariot som utspelade sig gällde en båt som havererat och sjunkit drygt trehundrameter utanför Kullens fyr med okänt antal personer ombord. 

Totalt deltog 120 personer inkluderat statister och övningsledning under dagens övning. Efter avslutad övning samlades samtliga på Höganäs brandstation för lunch och återkoppling. 

RS Råå deltog med sina samtliga tre enheter. Rescuerunner Lillie, Rescue Ulla Karin och Rescue 12-37 och elva frivilliga sjöräddare uppdelat på våra enheter och övningsledning. 

Reportage från Helsingborgs dagblad. 

En av uppgifterna vi blev tilldelade var standnära sök längs Kullens norra sidan medans Polisens hundförare sökte av områdena på land.

Ombord på Rescue 12-37 hade vi även SITS personal som vi tagit ombord i samband med att vi räddat tre personer (statister) som vi fann i vattnet utanför Kullens fyr. Alla "skadade" transporterades till Mölle hamn där ambulanssjukvården hade upprättat en skadeplats.

Samling vid RS Höganäs station efter avslutad övning. Foto: Mikael Gyllanderberg

Ditt namn/era namn skrivs ut här