Samövning miljöräddning

Sedan 2017 finns i Helsingborg en samverkansgrupp bestående av Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Helsingborgs Hamn, Sjöfartsverket med Lotsarna och SAR samordnare, Kustbevakningen och SSRS Råå. Gruppens uppgift är att hitta former för bättre samverkan i samband med händelser i vattnen runt Helsingborg. 
En sådan händelse kan vara ett oljeutsläpp i eller utanför någon av hamnarna. 
Idag övade enheter och personal från samtliga aktörer miljöräddning i Sydhamnen Helsingborg. Ett miljöräddningssläp från KBV sjösattes varefter en oljeläns på 250 m drogs ut och bogserades på plats i hamninloppet. En utmaning när snön yr och vi har frysgrader i luften.

Ditt namn/era namn skrivs ut här