Rescue P.O. Hanson

Byggd 1998 efter donation från Hanson & Möhring AB

Lokalisering
Räddningsstation: Åmål
Varv: Malövarvet, Kungsviken
Konstruktion
Klass: Victoriaklassen
Byggnummer: 12-05
Dimensioner
Längd: 11,8 m
Bredd: 3,8 m
Djup: 0,9 m
Deplacement: 12 ton