Rescuerunner Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet, ÅB

Byggd 2021 efter donation från Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet

Lokalisering
Räddningsstation: Värmdö
Varv: Safe at Sea AB
Konstruktion
Klass: Rescuerunner
Byggnummer: 3-76
Dimensioner
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,5 m
Djup: 0,3 m
Deplacement: 350 kg