Rescuerunner Malin Felicia

Byggd 2019 efter en anonym donation

Lokalisering
Räddningsstation: Skärhamn
Varv: Safe at Sea
Utrustningsvarv: Safe at Sea
Konstruktion
Klass: Rescuerunner
Byggnummer: 3-67
Dimensioner
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,5 m
Djup: 0,3 m
Deplacement: 420 kg