Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue Alexandra Gunnel Larson-klassen 8,4 m Möja 2014
Rescue Handelsbanken Liv II Victoriaklassen 11,8 m Möja 2010