Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue 8-15 Gunnel Larson-klassen 8,4 m Simpevarp 2005
Rescuerunner Viggen Rescuerunner 3.6 m Simpevarp 2005
Rescue Burre Victoriaklassen 11,8 m Simpevarp 2001