Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue Edna Bengtsson Gunnel Larson-klassen 8,4 m Hörvik 1996
Miljöräddningssläp Hörvik Miljöräddningssläp 9,85 m Hörvik