Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue Eric Westerström Victoriaklassen 11,8 m Trelleborg 2008
Rescue Skåre Gunnel Larson-klassen 8,4 m Trelleborg 2007