Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue B-G Nilson Svävare täckt 5,25 m Mariestad 2007
Rescue Thorsten Brunius Gunnel Larson-klassen 8,4 m Mariestad 1998
Rescue Swedbank Stridsbåt 90E 11,9 m Mariestad 1994