RS Trelleborg

Stationen grundades år 1987 och har 8 jourgående besättningsmedlemmar och 9 frivilliga som hjälper stationen. Vårt nya stationshus står i hamnens västra delar och vid kajen ligger våra 3 räddningsbåtar. Rescue Eric Westerström, Rescue Skåre och Rescuerunner Greta Kock.
En av räddningsenheterna på sjöräddningsstationen i Trelleborg

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och bra ur sjöräddningssynpunkt, vi kan ta oss ut och in under svåra vind och väderförhållande i det stora hamninloppet.

Skånes sydkust lockar inte fritidsseglarna till längre vistelser och kusten är relativt fri från faror, undantaget Stavstensrevet öster om Skåre fiskeläge. Vågorna som regel är brytande och kommer tätt. Redan vid våghöjder på en meter kan förhållandena bli svåra för den oförberedda båtföraren.

Jourtelefon 0705-80 81 38
Stationsansvarig
Bengt Simonsson
031-761 42 53
E-post
Adress
Ladda ner vCard

Bli frivillig

Ge gåva