Välkommen till RS Räfsnäs

Räddningsstation Räfsnäs startade på Fejan 1972 men finns idag i Räfsnäs på Rådmansö. Utöver sjöräddning och förebyggande utryckning utför stationen även ambulanstransporter samt brandbåtsuppdrag. Cirka 20 sjöräddare håller jour, utför runt 250 uppdrag per år, övar och utbildar sig året runt.

Stationen ligger strategiskt placerad vid farleden mellan havet och både Kapellskärs och Stockholms hamnar. Här rör sig både yrkestrafik och många fritidsbåtar. Totalt har de frivilliga i Räfsnäs lagt ner drygt 47 000 timmar på beredskap under 2018.

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
070-580 81 18

Stationsansvarig:
Ledningsgrupp, 076-879 31 11

Epost: rs.rafsnas@ssrs.se

Ladda ner vCard

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här