Finner en haverist

Under gång hittar Rescue Mathilda Roslagens Sparbank en båt som fått maskinproblen. Kopplar upp och bogserar till Svartnö. Hårt regn och tidvis dålig sikt!

Ditt namn/era namn skrivs ut här