Motorproblem vid Käringboskär

Samtal kl 17.03 från en medlem vars båt havererat vid Käringboskär, 6 personer ombord. Avgår med Rescue Vialla strax därefter, väl framme så gör vi en koll och får ej igång motorn. Kopplar upp för bogsering och påbörjar resa mot Gräddö. Syd Lidö får ägaren igång motorn och vi avbryter bogseringen och lämnar av deras besättning. Förtöjer 19.00, allt väl. SV 10m/s, god sikt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här