Befarad kapsejsad båt

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen om en befarad kapsejsad båt syd Vettershagabron. En inringare har siktat detta från bron. Just när vi ska avgå med Rescue Engström meddelar Sjöfartsverkets räddningshelikopter att man siktat en drivande flytbrygga och läget är lugnt. Förtöjer igen. Syd 20m/s, dålig sikt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här