Handelsfartyg med black out, 23 m /s

Larm kl 10.30 från Sjö- Och Flygräddningscentralen om handelsfartyget Regal Star som fått black out med 38 pers ombord vid Remmargrund och driver i farleden i den tilltagande vinden som vid tillfället är ca 22 m/s. Loss Refsnäs kl 10.45 Regal begär bogsering av oss då de är rädda att slå iland på Mjölskären. Vi avböjer då bogserbåten Montfred endast har 45 minuter fram till platsen, dock är vi givetvis behjälpliga vid behov av evakuering.

Väl kl 11.10 visar det sig att de har drivit på fyren varvid hela kassunen rasat i sjön. Båda ankarna tar nu och inga stora skador på skrovet. Kl 11.25 kopplar Montfred upp och börjar känna på henne. 14.49 sätter sjöfartsverket över lots. Kl 16.20 lyckas de efter många försök att få igång maskineriet och påbörjar att spela hem ankarna. Det visar sig att de fastnat i varandra.

Kl 17.30 är ankarna uppe och fria från kabel, bogsering påbörjas till Kapellskär. Sista biten går de för egen maskin.

Åter Refsnäs kl 19.26.

Ostlig vind, 23 m/s, ca 4meter sjö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här