Roger la första förband på havet

”Jag fick en kvart på mig att bestämma mig, sedan var det dags att åka.”

Så beskriver Roger Olofsson, frivillig sjöräddare på räddningsstationen i Hörvik hur det gick till när han fick frågan om att hjälpa till att ringa in olja efter utsläppet från Makassar Highway i somras. Biltransportfartyget hade gått på grund utanför Flatvarp på ostkusten och när det gled av läckte en större mängd olja ut i Östersjön.

”Det såg inte ut som jag hade väntat mig. Utsläppet kommer inte i ett sjok utan i klumpar. Små vikar med tång var fulla med olja. På ett par ställen var det fläckar ett par decimeter upp på klipporna vid vattenbrynet”, berättar Roger Olofsson. 

Roger ingick i en besättning som lade ut högsjölänsar för att ringa in och förhindra att så mycket olja som möjligt når land. Arbetet skedde tillsammans med Kustbevakningen, som ledde insatsen och den kommunala räddningstjänsten. Länsarna skulle placeras ut så strategiskt som möjligt för att förhindra spridning. Men enligt Roger Olofsson kunde det bli lurigt ibland.

”Man kan inte lita på strömmar och vindar. Efter att vi spärrat av ett sund för att skydda fastlandet innanför kunde strömmen vrida på sig. Vi fick lägga om länsen för att den olja vid samlat upp inte skulle läcka ut. Det är ett scenario vi kan ta med oss när vi övar på miljöräddning.”

Själva saneringen efter att utsläpp ansvarar Kustbevakningen för, men länsarna på Sjöräddningssällskapets miljöräddningssläp fungerar som ett första förband efter ett utsläpp. Syftet är att snabbt ringa in och lindra skadorna efter en olycka.

 

Turligt outnyttjade miljösläp

Vid oljeutsläpp kan Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare vara på väg inom 30 minuter med en läns för att begränsa spridningen. Lyckligtvis kommer inte den typen av larm så ofta. Vi reder ut de vanligaste frågorna kring miljöräddning.

Vad är ett miljösläp?

Ett miljösläp är en container som innehåller en högsjöläns, ett slags band som kan ringa in ett oljeutsläpp för att skapa en barriär. Släpen är också utrustade med en absorberingsläns som suger upp olja utan att absorbera vatten. Släpen kan enkelt bogseras eller flyttas med lastbil för att komma nära en olycksplats.

Hur många miljösläp finns det?

Sjöräddningssällskapet har 26 miljösläp utplacerade längs kusten från Skellefteå till Strömstad, samt i Vänern, Vättern och Mälaren.

Vad är syftet med miljösläp?

Att snabbt lägga ett första förband efter ett oljeutsläpp, helt enkelt att ringa in utsläppet och hindra att oljan sprids.

Hur organiseras miljöräddningen?

Sjöräddningssällskapet har ett avtal med Kustbevakningen som säger att vi står till förfogande vid oljeutsläpp. I dialog med Kustbevakningen kan Sjöräddningssällskapet dimensionera insatsen efter utsläppets storlek. Utsläppslarmen kommer endast ett par gånger per år, men vi har en bra beredskap tack vare spridningen av släpen, kort inställelsetid och att vi har små smidiga enheter som kan komma in i grunda områden. Själva saneringen av oljan ansvarar Kustbevakningen för.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här