Båt på grund

Vi får SAR-larm om en motorseglare som gått på grund vid Stora Svarten och åker dit med två enheter. På plats står båten fast på en grynna. Vi stämmer först av så att personerna ombord är oskadda och tittar sedan närmare på situationen. I vattnet runt båten syns diesel som läckt ut. Kustbevakningen, som nu också anlänt till platsen, bedömer efter en titt, att risken för ytterligare läckage är liten. Vi drar således loss haveristen från grundet med Rescue Märtha och på djupt vatten igen kan motorseglaren fortsätta sin färd på egen hand. Tack för gott samarbete!

Ditt namn/era namn skrivs ut här