Stationens historia

R/S Rörös historik

Fritt citerat ifrån Hembyggdsföreningens bok Rörö - Öns historia.

Eric Westerström berättar:

Sjöräddningsstationen på Rörö anlades 1917 och tillhör Svenska Sällskapet för räddning af Skeppsbrutne, " Sjöräddningssällskapet", som stiftades 1907. Stationen på Rörö var den första på västkusten med fast bemanning under vinterhalvåret 1 okt. - 1 maj, endast befälhavaren var anställd hela året. Som förste befälhavare anställdes fiskaren och trålskepparen Reinhold Utbult på Rörö. Han innehade tjänsten till år 1949. Den fösta livbåten som blev byggd till Rörö var utrustad med segel och efter nutidens mått, en relativt svag motor. Båten byggdes på Vikstens skeppsvarv. Åtta rederier förband sig att under närmaste tioårsperioden bekosta driften av stationen. I och med att kryssaren fick fast bemanning skulle den gå till sjöss och patrullera utanför kusten, sträckan Pater Noster - Tistlarna, sedermera Nidingen, när det blåste över 15 meter per sekund (uppåt fanns ingen gräns), eller om sikten var nedsatt av snö eller dimma . Det senare fortsatte till mitten av 1950-talet.

Redaktörens anmärkning: för att beskriva de något hårda förhållande som rådde under fösta världskriget så står det i loggboken för "Wilhelm R. Lundgren I" att dom siktade 64 minor på en enda patrull. Livbåten tog ofta minor på släp för desarmering. Vid en sådan desarmering 1917 omkommer den unge livräddningsmannen Alf Vik ifrån Rörö då ett tändrör exploderar i handen på honom.

Syftet var ju att varna sjöfarare i tid och vägleda och eventuellt upptäcka fartyg i nöd och kunna ingripa och rädda folk innan det var för sent. på vissa mellantider fick de larm över trådlös radiotelegrafi från Nya Varvets station. Den tid kryssaren ej var till sjöss hölls ständigt vakt dygnet om från ett vakttorn beläget på Ers Kulla, sydvästra höjden på Rörö. I mitten av 1930-talet byggdes ett högre torn på Bryggevalen, berget ovanför dagens ICA affär. Vakthuset var på toppen av en stålkonstruktion cirka 18 meter över berget. Där fortsatte vakthållningen vintertid fram till mitten av 1950-talet. I slutet av 1950-talet tv tornet. Då hade tekniken tagit över mycket av det vakande ögats funktion när ropen om hjälp från havet kom över telefon. Efter ett par års tjänstgöring med den förste "Wilhelm R. Lundgren I" stod det klart att för en så hård tjänst fodrades ett större fartyg. Då beställdes "Wilhelm R. Lundgren II", även den ifrån Vikens varv i Skåne och bekostad av Transatlantic. Det blev en betydligt större båt, byggd efter den berömda Colin Archermodellen med rätt kraftig Bolindermotor. Den levererades 1920 och tjänstgjorde på Rörö i hela 37 år. Med den utfördes otaliga patrulleringar och räddningsuppdrag i alla väder. En del omskrivna på grund av sin dramatik. År 1949 lämnade Reinhold Utbult över stationen till Eric Westerström efter att ha tjänstgjort som skeppare i 32 år.

Redaktörens anmärkning: Den 16 april 1943 minsprängs den svenska ubåten Ulven utanför St. Pölsan. I sökandet deltar bl.a. annat sjöräddningssällskapets "Wilhelm R. Lundgren II" och "Justus A. Waller" ifrån Käringön. Räddningsskeppare Reinhold Utbult har en son ombord på Ulven. När man till sist finner vraket av Ulven konstateras det att hela besättningen har omkommit.

I mitten av 1950-talet planerades att förnya kryssaren på Rörö och i maj 1957 levererades tredje "Wilhelm R. Lundgren III", lagom till Sjöräddningssällskapets 50 års jubileum. Det var en betydligt större båt, med kraftig motor och särskilt lämpad för svåra isförhållanden, som den också fick bevisa. Patrulleringstiden var ju förbi och sjöfarten fick bättre tekniska hjälpmedel och bättre båtar, men trots det hände det svåra haverier. Elementens makter är oförändrade, så den nya kryssaren fick många gånger visa vad den gick för (även under storstormen i september 1969).

År 1970 flyttades "Wilhelm R. Lundgren III" till Huvudskär på ostkusten och den nya större kryssaren "Ulla Rinman" kom nybyggd till stationen, bekostad till större delen av stödföreningen Livbojen i Göteborg och uppkallad efter dess grundare. Under åren som har gått har mycket ändrats som gäller sjöfart och fiske, och fritidsbåtarnas antal har ökat kolossalt. Då "Ulla Rinman" var en stor kryssare, fanns det länge önskemål om en mindre snabbare båt som komplement. En sådan fick vi 1974 - "Gerda Hansson". År 1976 kom nybyggda "Elsa Golje", skänkt av fru Elsa Golje, Stockholm, ett fint tillskott. Årsbokens journalutdrag kan vittna om dess mångskiftande insatser. 1982 var det åter vaktskifte då Eric Westerström efter 33 års tjänst som skeppare lämnade över stationen till Alf Lundgren, vilken tjänstgjort på stationen sedan 1957.

Hur de olika epokerna än växlar blir det ofta dramatiska inslag och ingripanden. I 50-årsberättelsen skildras en stormnatt 1920 då "Sydland" strandat vid Hönö Huvud. En annan dramatisk räddningsaktion var när besättningen från den engelska tankern "Empire Tigachi" räddades vid Nidingen i storm och dåligt väder. För att få förbindelse med haveristen måste man skjuta en raketlina från räddningskryssaren, ej det lättaste från ett rullande däck när vinden driver linan. En och en halades genom sjö och brott över till kryssaren. Det var stora svårigheter att lyfta ombord männen eftersom de var helt nedsmorda med olja.

 

Redaktören igen: här lämnar vi hembygdsboken. 3 båtar som på senare år har betytt mycket för stationen är "Eric Collin", "Märta Collin" och "Catharina af Marstrand". "Märta Collin" är en mycket lyckad båt som är optimerad mellan sjöduglighet, fart och bogser kapacitet. "Märta Collin" var den båt som övade med försvarets Super Puma Helikopter den där fruktansvärda natten den 18 november 2003. Helikoptern störtar i havet och alla i besättningen utom en omkommer. Den siste överlevande blir bärgad av "Märta Collin".

"Catharina af Marstrand" gjorde mer en 800 uppdrag för stationen och var vid den stund hon lämnade stationen den av Sjöräddningssällskapet båtar som gjort flest uppdrag. En ohört praktisk och omtyckt räddningsbåt.

Enheter som har funnits tidigare på stationen

Kryssare

  • Wilhelm R. Lundgren I, 1917 - 1920
  • Wilhelm R. Lundgren II, 1920 - 1956
  • Wilhelm R. Lundgren III, 1956 - 1970
  • Ulla Rinman 1970 - 2003

Räddningsbåtar

  • Gerda Hansson, 1974 - 1976
  • Elsa Golje, 1976 - 1990
  • Erik Collin, 1990 - 1998

Livbåtar

  • Catharina af Marstrand, 1994 - 2012

Däcksbåtar

  • Crescent 42
  • Avon Searider

Ditt namn/era namn skrivs ut här