Så fungerar sjöräddningen i Sverige

Räddningsarbetet till sjöss sköts praktiskt av flera myndigheter tillsammans med Sjöräddningssällskapet. Sjöfartsverket har det övergripande ansvaret för sjöräddningsinsatser längs kusterna, på Vänern, Vättern och i Mälaren.

 

Larm går antingen via 112, direkt till Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg via VHF-radio eller via nödsändare av olika slag. En intervju görs med den nödställde samtidigt som ytterligare personal på centralen lyssnar på samtalet och larmar ut resurser när tillräckligt med uppgifter kommit fram. Larmet går till den närmast belägna räddningsstationen och hörs också av kustbevakningen och sjöpolisen. Samtidigt görs ett allmänt anrop efter räddningsresurser på VHF kanal 16.

Juridiskt lyder sjöräddningsinsatserna under lag om skydd mot olyckor och sjölagen. Eftersom Sjöräddningssällskapet är en frivilligorganisation finns också ett avtal mellan Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet. I avtalet förbinder vi oss att utan kostnad ställa alla våra sjöräddningsresurser till Sjöfartsverkets förfogande.

Sjöräddningsarbetet bygger på samarbete mellan de inblandade organisationerna och samordnas bland annat i CSSF, Centralt Samrådsforum för Sjö- & flygräddning, där Sjöfartsverket är ordförande. Mångfalden av aktörer och det goda samarbetet gör att man pratar om den svenska modellen för sjöräddning, vilken står sig mycket väl i internationella jämförelser.

 

Dessa samarbetar om du larmar

 

Sjöräddningen i Sverige bedrivs enligt den modell som FN har satt upp för en effektiv sjöräddningsorganisation. Modellen är tredelad, med en myndighet som har det juridiska ansvaret för sjöräddningsområdet, en samordnare samt mobila enheter för sjöräddning.

Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk som har det juridiska ansvaret för det svenska sjö- och flygräddningsområdet. De har fem helikoptrar stationerade i Göteborg, Umeå, Visby, Norrtälje och Kristianstad som deltar i sjöräddning. Sjöräddningscentralen tar emot larm och beslutar om lämplig insats samt leder insatserna.

SOS Alarm ser via 112-numret till att den nödställde till sjöss kommer i kontakt med Sjöräddningscentralen.

Sjöräddningssällskapet drivs ideellt och har räddningsstationer längs Sveriges kuster och i insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren, Helgasjön, Bolmen, Storsjön, Siljan, Runn och Barken. Medverkar i 90 procent av alla insatser.

Kustbevakningen är en civil myndighet som har ansvaret för miljöräddning och sköter övervakning och kontroll till sjöss. Deltar även i sjöräddning med enheter.

Sjöpolisen utför polisiära uppgifter i skärgårdsområdena längs Sveriges kust. Polisen inriktar sig på stölder, säkerhet, fortkörning, fylleri och vårdslöshet, men deltar även i sjöräddning.

Kommunal räddningstjänst drivs i kommunal regi och anlitas av Sjöräddningscentralen och SOS Alarm för insatser på sjön.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här