Hamnassist

Kort flytt från kajplats till ramp. Bra övningstillfälle.

Ditt namn/era namn skrivs ut här