Larm om observerad SUP på drift

Larm inkom om en förmodad SUP på drift i 1m höga vågor. Vi söker efter både SUPen och eventuell person i vattnet. Efter ca 15minuter hittas en röd farledsmarkering drivande som troligen är det som observerats från land. Efter en stunds ytterligare sökande i området bärgar vi den och tar med den till Leksand. Vi kontrollerar även platserna för farledsprickar i området och ser att den söder om Hjulbäck saknas och troligen är den vi nu har i båten. Avslutar uppdraget och återvänder till hemmabryggan.

Ditt namn/era namn skrivs ut här