Befarad brand i båt

Befarad brand i båt, motor gick ej att stänga av.

Ditt namn/era namn skrivs ut här