Miljöräddning i Barken

Miljökontoret på Smedjebackens kommun larmade om olja som flutit i land i en vik i Barken.

Miljöinspektören i Smedjebackens kommun larmade om att man påträffat olja i en vik bredvid Älgnäs udde i Södra Barken. Rescue Fet-Mats med besättning gav sig ut och efter en viss sökinsats påträffades mer olja i en vik. Räddningstjänsten i Smedjebacken anlände med läns som vi hjälpte till att lägga ut. Efter detta fortsatte sökandet efter mer olja men utan att påträffa något mer. Båt och besättning åter i hamn kl. 13:00.

Detta är ytterligare ett exempel på hur vi stöttar den kommunala räddningstjänsten med våra resurser. Att arbeta med sjöräddning i inlandet betyder att vi, till skillnad mot våra kuststationer, lyder under den kommunala räddningstjänsten istället för den statliga. Under vår och sommar samövar vi med räddningstjänsten i Smedjebacken för att lära oss hur de arbetar och för att visa upp vilka resureser vi har. Ett samarbete som underlättar i en situation som ovan.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här