Samverkansövning med BRAND

Att som insjöstation samverka med våra räddningstjänster i länet är oerhört viktigt. Till skillnad mot våra kuststationer som verkar på statligt vatten där Sjöfartsverket ansvarar för räddningstjänst har vi den kommunala räddningstjänsten att samverka med.

RS Siljan - Runn är en av de få insjöstationer som enbart arbetar på kommunalt vatten. Det betyder att vi helt och hållet agerar under kommunal räddningstjänst. I Dalarnas län finns det just nu sexräddningstjänster varav fyra av dessa har sjöar som vi verkar på. Siljan som exempel har två räddningstjänster där Räddningstjänsten Rättvik bland annat har dykresurser medan Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) har den största ytan av sjön då de har både Mora och Leksand att utgå från. Räddningstjänsten Dalamitt ansvarar för hela Runn och Räddningstjänsten i Smedjebacken ansvarar för stora delar av Barken. 

Att samverka med dessa räddningstjänster är oerhört viktigt och flera veckor i rad har vi redan bedrivit vattenövningar med räddningstjänsten i Smedjebacken. Nu har turen kommit till BRAND i Leksand där vi ett par måndagar framöver kommer att  jobba med olika samverkansövningar. För oss är dessa övninar oerhört viktiga då de ger oss en möjlighet att lära hur räddningstjänsterna arbetar och vi får visa upp vår verksamhet och vad vi kan. Tillsammans blir vi starkare!

Vill du veta mer om skillnaderna mellan Statlig räddningstjänst som vi har utmed våra kuster med Sjöfartsverket som ansvarig och den kommunala räddningstjänsten klicka på länken så kommer du vidare till Krisinformation.se som är en hemsida för att få information vid kriser mm.  

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/raddningstjanst

Ditt namn/era namn skrivs ut här